Tại sao mọi người sử dụng máy chủ proxy miễn phí?

Nhà cung cấp truy cập web, hiệp hội doanh nghiệp, văn phòng chính phủ và những người khác sử dụng máy chủ trung gian. Các máy chủ trung gian là cơ bản cho các nhà cung cấp truy cập web để cung cấp cho khách hàng của họ với web nhanh chóng truy cập. Có danh sách trung gian, trong đó cho thấy một danh sách các trung gian mà khách hàng có thể sử dụng. Một số là miễn phí trong khi sử dụng các trung gian khác nhau, một chi phí được tính. Rằng bạn chỉ cần quét các máy chủ trung gian tốt nhất hoặc trong trường hợp bạn cần khám phá các trung gian không xác định, hãy tìm danh sách trung gian bí ẩn. Các hồ sơ trung gian được làm mới mỗi lần và bạn có thể xác định danh sách trung gian rõ ràng từng ngày.

Có một vài lý do tại sao các máy chủ trung gian rất nổi tiếng. Một phần lợi thế của lý do tại sao các cá nhân sử dụng máy chủ trung gian là:

Danh sách proxy miễn phí

Bạn có thể nhận được một danh sách proxy miễn phí tại đây. Chỉ cần chọn các tùy chọn bạn cần và bạn sẽ nhận được danh sách proxy theo tiêu chí của bạn. Bạn có thể chọn nhiều tùy chọn để có được danh sách proxy cụ thể hơn theo nhu cầu của mình. Danh sách được cập nhật hàng ngày và chúng tôi kiểm tra từng proxy. Khi proxy được thông qua thì chỉ có nó được liệt kê trên trang web.

Sử dụng máy chủ proxy

Các máy chủ trung gian được sử dụng bởi các nhà cung cấp truy cập web. Tại thời điểm khách hàng yêu cầu một trang web, máy chủ trung gian sẽ tìm trong cơ sở dữ liệu của nó và khôi phục trang dành riêng cho khách hàng. Nếu khách hàng gửi yêu cầu và máy chủ trung gian không có bản sao trong cửa hàng của mình, nó sẽ cố gắng xây dựng một liên kết với trang web được yêu cầu và khi có, nó sẽ hiển thị trang cho khách hàng

Một vài hiệp hội làm việc với các nhà cung cấp truy cập mạng và web tạo điều kiện cho các đồng nghiệp chuyên gia có thêm quyền truy cập hạn chế trong các thiết lập của họ. Vì vậy, để sử dụng giới hạn không được sử dụng này, họ có thể cung cấp lợi ích trung gian hoặc cung cấp cho các văn phòng máy chủ trung gian miễn phí. Trong trường hợp khách hàng cần truy cập các trang web bị hạn chế trong khu vực, anh ta hoặc cô ta có thể không cần khám phá nhiều điều hợp tác chuyên gia, những người sẽ che giấu địa chỉ IP duy nhất của họ bằng địa chỉ IP giả mạo. Các trang web như vậy sử dụng các máy chủ trung gian để cho phép khách hàng che giấu tính cách của họ và lướt web mà không bị giam cầm.

Các lập trình viên còn được biết đến là sử dụng các máy chủ trung gian để thoát khỏi vị trí của các chuyên gia ủy quyền theo luật. Họ không muốn có được, và họ không cần những tính cách thực sự của họ được khám phá. Thật vậy, họ nhảy bắt đầu với một máy chủ trung gian sau đó sang máy chủ tiếp theo trong khi chỉ đạo các bài tập đáng ghét của họ. Sợ tụ tập người mong muốn và các cuộc tụ tập bất hợp pháp khác, những người không muốn phát hiện ra khu vực chính hãng của họ sử dụng thêm các máy chủ trung gian để truyền bá công khai có chủ đích của họ

Di chuyển danh sách miễn phí gần đây nhất

Nếu bạn cần phải di chuyển danh sách trung gian miễn phí gần đây nhất, hãy truy cập trang webwebtools.com từ chương trình theo đuổi của bạn. Nhìn xuống các biểu tượng cho đến khi bạn nhận ra biểu tượng ‘Rundown trung gian miễn phí’. Chạm vào nó và nó sẽ hiển thị một danh sách các máy chủ trung gian miễn phí có thể truy cập gần đây nhất. Một cách tiếp cận khác để sử dụng công cụ này là sao chép / dán danh sách masswebtools.com/free-intermederator trong chương trình theo đuổi của PC. Ứng dụng sẽ mở và hiển thị danh sách trung gian miễn phí hiện tại.

Leave a comment